MONINPOLSKA

Polityka prywatności MONIN POLSKA

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Prosimy pamiętaj, że podanie niektórych danych osobowych może okazać się konieczne do podjęcia z nami współpracy. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie w trakcie współpracy z firmą SCM.

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest SCM Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Pawła II, 00-828 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218960, posiadającą numer NIP 5361772695, numer REGON 015807691

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A: Zapytanie ofertowe

W przypadku skierowania do nas zapytania ofertowego, prosimy o podanie danych niezbędnych do przedstawienia oferty:

 • imię i nazwisko/dane firmy – niezbędne nam do skierowania oferty oraz do kontaktu w sprawie oferty lub sporządzenia i przesłania dokumentu sprzedaży;
 • adres e-mail – niezbędny do przesłania oferty lub dokumentu sprzedaży;
 • numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawie oferty lub współpracy;

W przypadku, kiedy dojdzie do zaakceptowania naszej oferty możemy poprosić cię dodatkowo o podanie:

 • adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • numeru NIP – niezbędny nam później do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 • numer rachunku bankowego – w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy i dokonania zapłaty za nasze usługi.

Podstawę prawną przetwarzania podanych nam danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Podane dane są przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i przedstawienia oferty i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są także przekazywane innym podmiotom, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

B: Formularz kontaktowy

W przypadku skierowania do nas formularza kontaktowego prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko – niezbędne nam do kontaktu w temacie, który Cię interesuje;
 • adres e-mail – niezbędny do przesłania odpowiedzi na zapytanie;
 • numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawie, która Cię interesuje.

Podstawę prawną przetwarzania podanych nam danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą Podstawę prawną może w niektórych przypadkach stanowić także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. m.in. zaspokajanie potrzeb naszych klientów, w tym w celu dostarczenia naszych usług, promowanie i wprowadzanie na rynek naszych usług, testowanie i rozwijanie nowych usług, jak również ulepszanie usług już istniejących.

Podane dane są przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są także przekazywane innym podmiotom, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

C: Zapis na newsletter

W przypadku subskrypcji newslettera prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe (marketingowe, promocyjne) od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować. Podstawę prawną przetwarzania podanych nam danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

D: Zgłoszenie na szkolenie

W przypadku skierowania do nas formularza zgłoszenia na szkolenie MONIN, prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko – niezbędne nam do dokonania rejestracji uczestnika;
 • adres e-mail – niezbędny do kontaktu w sprawie szkolenia;
 • numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawie szkolenia;
 • dane firmy – niezbędne nam do wystawienia dokumentu sprzedaży;

W przypadku kiedy dojdzie do przeprowadzenia szkolenia, jeśli wyrazisz zgodę przetwarzamy także:

 • wizerunek utrwalony na zdjęciach wykonanych w trakcie szkolenia – w celach marketingowych i promocyjnych oraz archiwalnych Administratora.

Podstawę prawną przetwarzania podanych nam danych osobowych stanowi:

 • w przypadku danych określonych w pkt. 1-4 powyżej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podane dane są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są także przekazywane innym podmiotom, w tym państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.
 • w przypadku wizerunku – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Dane te są przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych oraz archiwalnych Administratora.
IV. Jakie dane są pobierane automatycznie po wejściu na stronę internetową?

A: (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta strona internetowa  automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą:, IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B: (cookies)

Strona wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C: Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D: Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez stronę oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony. 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie linki do innych stron internetowych i polityk ochrony prywatności. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe są także przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu działalności. Dostawcy tych usług są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez nas dane osobowe i podlegają w tym zakresie naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania danych. Są to np. dostawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne czy usługi księgowe. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podpisaliśmy z naszymi dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy kapitałowej SCM, w szczególności spółce SCM DUE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa (KRS: 0000527107). Podmioty te pełnią w naszym imieniu pewne funkcje, pomagając nam w prowadzeniu naszej działalności na rzecz klientów. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im funkcji i zgodnie z naszymi instrukcjami.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z:

a) zapytaniem ofertowym – będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania przez nas i skierowania do Ciebie oferty, a w przypadku skorzystania przez Ciebie z oferty – przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Tobą umowy, a następnie przez okres do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do upływu przedawnienia obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej w związku z wykonaniem umowy – w zależności od tego, który z ww. okresów skończy się później

b) zapytaniem skierowanym za pośrednictwem formularza kontaktowego – będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub dalsze zapytania w toku korespondencji;
 
c) wysyłaniem newsletterabędą przechowywane przez okres do cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych w postaci newslettera na podany adres e-mail;
 
d) zgłoszenia na szkolenie – będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, a następnie przez okres do upływu przedawnienia roszczeń wynikających ze szkolenia lub do upływu przedawnienia obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej w związku z przeprowadzeniem szkolenia – w zależności od tego, który z ww. okresów skończy się później.
VII. Jakie uprawnienia Ci przysługują?

A: Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

B: Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

C: Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Ciebie danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

D: Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

E: Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

F: Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

G: Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

IX. Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, chęci aktualizacji czy usunięcia danych osobowych lub realizacji innych uprawnień określonych w pkt. VII powyżej, zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres e-mail: ochrona.danych@scmpoland.pl. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem SCM Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II, 00-828 Warszawa.

Siedziba główna
SCM Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
Tel. +48 22 586 54 00
biuro@scmpoland.pl
www.scmpoland.pl

SCM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-828) przy Al. Jana Pawła II 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000218960, NIP: 5361772695, REGON: 015807691, BDO nr: 00002579 kapitał zakładowy: 5.000.000,00 PLN opłacony w całości.

© Copyright SCM 2022. All right reserved | Polityka prywatności

© Copyright SCM 2022. All right reserved | Polityka prywatności